Priser

Priser - 2018

Prisen for en fuldtidsplads svarer til en 45 timers plads i de kommunale børnehaver og vuggestuer incl. kost. Priserne er for børn i Vejle kommune. De kan svinge lidt til begge sider for børn fra andre kommuner afhængig af det kommunale tilskud.


Der er søskenderabat svarende til den kommunale søskenderabat, hvilket vil sige at den dyreste plads betales fuldt ud, og der betales halv sats for de efterfølgende pladser. Der gives også søskenderabat, hvis søskende går i forskellige dagtilbud - og det må gerne være blandet private og offentlige tilbud.

Der er mulighed for at søge fripladstilskud på lige vilkår med de kommunale tilbud.


Skolebørnspasning (Tidligere børn og søskende til nuværende børn) skal bestilles 14 dage, før det skal bruges.

Priser for forskellige moduler
Pris pr. måned
Ubegrænset fuldtidsmodul Kl. 6.00-17.00

0-2 år: kr. 3.910,00

3-6 år: kr. 2.470,00

Begrænset fuldtidsmodul Kl. 6.00-15.00 

0-2 år: kr. 3.359,17

3-6 år: kr. 2.159,17

Begrænset fuldtidsmodul Kl. 8.00-17.00 

0-2 år: kr. 3.359,17

3-6 år: kr. 2.159,17

Deltidsmodul Kl. 8.00-15.00 

0-2 år: kr. 2.808,33

3-6 år: kr. 1.848,33


Mulighed for tilkøb
TilkøbPris pr. dag

Ydertimer kl. 6.00-8.00
Hvis man har modul udenfor dette tidsrum

0-2 år: kr. 183,61

3-6 år: kr. 103,61 

Ydertimer kl. 15.00-17.00
Hvis man har modul udenfor dette tidsrum

0-2 år: kr. 183,61

3-6 år: kr. 103,61 


Skolebørnspasning 0.-3. kl. - hverdag Kl. 6.00-17.00Kr. 186,50


Rugstedvej 15, 7100 Vejle, Tlf.: 28 45 22 33