Priser
Priser - 2017

Prisen svarer til en 45 timers plads i de kommunale børnehaver og vuggestuer incl. kost. Priserne er for børn i Vejle kommune. De kan svinge lidt til begge sider for børn fra andre kommuner afhængig af det kommunale tilskud.

½-2 år: kr. 3.865.-

3-6 år: kr. 2.435.-

Gæsteplads: kr. 135.- pr. dag

Der er søskenderabat svarende til den kommunale søskenderabat, hvilket vil sige at den dyreste plads betales fuldt ud, og der betales halv sats for de efterfølgende pladser. Der gives også søskenderabat, hvis søskende går i forskellige dagtilbud - og det må gerne være blandet private og offentlige tilbud.

Der er mulighed for at søge fripladstilskud på lige vilkår med de kommunale tilbud.


Billede 1
Sidst opdateret 16. januar 2017
Rugstedvej 15, 7100 Vejle, Tlf.: 28 45 22 33