Vores tanker

Læreplan

Vores hverdag tager udgangspunkt i en ramme hvor hjemlighed og udeliv er de bærende elementer. Derfor er vores læreplan bygget op omkring denne ramme. Vi skaber spændende læringsmiljøer med udgangspunkt i de aktiviteter, som børnene i forvejen kender fra hjemmet. Herudover har vi et aktivt udeliv med både køkkenhave, dyrehold og udflugter.

Når man kommer udefra tilstræber vi, at man blot oplever et hyggeligt sted med en rar hjemlig atmosfære – men tag ikke fejl – der er pædagogiske tanker bag den måde, vi arbejder på. Det er bare ikke det, vi ønsker, I som forældre først skal møde, når I træder ind ad døren. Vi håber, at det I mærker er hjemlighed og gæstfrihed.
Er I interesserede i alle tankerne bag vores arbejde, kan I læse mere om det i den fuldt udfoldede læreplan.

Det grønne flag

Hele vores hverdag er præget af en grøn tankegang. Vi har et aktivt udeliv, vi har køkkenhave, holder husdyr, hvor vi får dyrebørn og slagter. Vi har frugthave og tilstræber en høj grad af økologi i vores hverdag. Børnene lærer om dyr og planter og de lærer at værne om vores natur. De får en masse gode oplevelser lige midt i det grønne.

Det er derfor helt naturligt for os at arbejde med Det grønne flag. Det er friluftrådets mærkningsordning til institutioner, der arbejder aktivt med natur og udeliv. Vi laver en ny handleplan hvert år, med emner, vi gerne vil arbejde med det kommende år. På den måde får vi hele tiden ny inspiration og nye vinkler på vores arbejde med natur og udeliv.

Læsestof

Her har vi samlet forskellige dokumenter, som uddybende fortæller om vores sted. God læselyst.

Værdier

Hos Onkel og Tante er hjemlighed og udeliv den grundlæggende ramme for vores daglige samvær med børn og forældre.
Vores bærende værdier er tid, samvær, nærvær og fællesskab.

Hjemlighed

Vi skaber en ramme, som tager udgangspunkt i det, barnet kender hjemmefra. Vi laver mad sammen, spiser sammen, passer dyr og hygger med en bog. Man kan komme i nattøj med en dyne omkring sig og sove lidt videre, hvis der er brug for det. Forældre skal opleve huset som et familiært sted. De er velkomne i huset og kan slå sig ned med en kop kaffe både morgen og eftermiddag. De kan også deltage i løbet af dagen, hvis deres barn kan fungere med det

Udeliv

Vi vil tilstræbe at alle børn får nogle gode udendørs oplevelser hver dag. De ældste mere end de yngste. Udelivet er en vigtig del af livet hos Onkel og Tante. Udeliv er både oplevelsen af at være ude og opleve årstidernes skiften, vinden i håret, solen på huden og se snefnuggene dale. Det er også at komme tæt på naturen og få naturforståelse. Det kan være ture ud i naturområder, hvor man undersøger området eller det kan være aktiviteter hjemme hos Onkel og Tante, både i naturværkstedet, i bålhytten og på legepladsen, ligesom det handler om samværet med dyrene på vores legeplads.

Samvær

Samvær er når to eller flere mennesker er sammen for at gøre noget sammen. Det kan være at tale sammen, more sig, lege, arbejde eller sidde sammen og læse en bog.

Hos Onkel og Tante betyder samvær at vi gerne VIL hinanden. Vi gør ting sammen og hjælper hinanden. Vi skaber relationer, der betyder noget for os.

Vi tilstræber at være sammen. Vi vil hygge os sammen omkring praktiske opgaver eller aktiviteter. Det er væsentligt, at vi kan være sammen med nogen, vi holder af. Vi vil være sammen i hele vores ”storfamilie”, således at vi også gerne vil dele en masse oplevelser med forældrene. At være sammen gør, at vi får større kendskab til hinanden og dermed også større forståelse og tolerance i forhold til hinanden.

Nærvær

Nærvær er psykisk og mental tilstedeværelse. Det er oplevelsen af opmærksomhed, interesse og omsorg, som et andet menneske udviser.

Hos Onkel og Tante er nærvær at indgå aktivt i dialog og relationer. At lytte og agere med sin fulde opmærksomhed på det der foregår lige her og nu mellem os. Det kan være en voksen og et barn. Det kan være en voksen og en børnegruppe eller det kan være en gruppe børn, som selv er optaget af noget og derfor har brug for ro og plads til at blive i oplevelsen af nærvær med de andre børn.

Vi vil skabe en ramme, hvor der er plads til nærvær. Det er vigtigt at arbejde i mindre grupper, så man ikke bliver forstyrret alt for meget i forhold til det, man er optaget af.

Fællesskab

At en gruppe mennesker er sammen om noget og oplever samhørighed. Fællesskab er at opleve sig som en del af en større sammenhæng og i denne sammenhæng betyde noget for nogen og være med til at gøre en forskel. Fællesskab er at være sammen med andre på samme tid og med samme fokus. Man får hermed følelsen af at høre til og at være en del af noget, der er større end én selv.

Hos Onkel og Tante betyder fællesskabet at vi laver ting sammen som vi godt kan lide at lave. Vi har traditioner og rutiner, hvor hver især har en aktiv rolle. Både børn og voksne bidrager således aktivt til fællesskabet.

Vi vil være et fællesskab. Det at høre til en gruppe er med til at skabe os som individer. Ved at indgå i et fællesskab lærer man at tage hensyn og at hjælpe hinanden. Man lærer at give, få og deles om. Når man bliver respekteret, som den man er, i fællesskabet, understøttes individets integritet.

Tid

Folk, som ikke har tænkt dybere over begrebet tid, opfatter tid som “noget, der går”, dvs. noget, der tænkes i analogi med ting i bevægelse. “Tidens gang” måles ved hjælp af ure eller andre måleinstrumenter, og selvom sådanne ikke fandtes, ville tiden gå alligevel. “Tidens gang” tænkes som jævn eller ækvidistant: Ethvert minut har samme længde som ethvert andet minut, enhver time samme længde som enhver anden time etc. Selvom al bevægelse i hele Universet pludselig ophørte, så at alt var stilstand, ville tiden stadig gå. (Gyldendal: Den Store Danske)

Tiden kan løbe fra os, vi kan prøve at slå tiden ihjel, tiden går. Vi kan have for meget tid og kede os. Vi kan have for lidt tid og have travlt. Når tid er en værdi for Onkel og Tante, handler det om at vi vil være bevidste om, at bruge den tid vi har på bedst mulig måde. Hvordan kan vi få tilpas tid til at være sammen med hinanden, til at udvikle os i vores eget tempo og til at føle os godt tilpas. Vi vil stræbe efter at bruge tiden bedst muligt, så vi oplever at have tilpas tid. Det er vigtigt at have tid. Barnet har brug for tid for at lære. Vi vil derfor ikke presse så mange aktiviteter ind i hverdagen, at vi bliver presset på tid. Hver ting skal have sin tid – og nok af tid.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.